41. Drexel Hall

Kansas City, MO 

Drexel Hall
42. Grandma's Catering

Kansas City, MO 

Grandma's Catering
43. White Knight Coaches & Limos

Columbia, MO 

White Knight Coaches & Limos
44. Photo Mementos

Lees Summit, MO 

Photo Mementos
45. Bella Bree Photography

Blue Springs, MO 

Bella Bree Photography
46. Soiree Event Designs

Kansas City, MO 

Soiree Event Designs
47. DJ Hoof Entertainment

Columbia, MO 

DJ Hoof Entertainment
48. Young Images Photography

Leawood, KS 

Young Images Photography
49. Smokin' Guns BBQ & Catering

Kansas City, MO 

Smokin' Guns BBQ & Catering
50. Cornerstone Photography

Kansas City, MO 

Cornerstone Photography