31. Encore Elite Entertainment

Kansas City, MO 

Encore Elite Entertainment
32. Salon Beyond

Kansas City, MO 

Salon Beyond
33. Jacob Messer Photography

Excelsior Springs, MO 

Jacob Messer Photography
35. The Family Medallion

Kansas City, MO 

The Family Medallion
36. Courtney Tompson Photography

Moberly, MO 

Courtney Tompson Photography
37. Hillcrest Golf & Country Club

Kansas City, MO 

Hillcrest Golf & Country Club
38. Drexel Hall

Kansas City, MO 

Drexel Hall
39. Grandma's Catering

Kansas City, MO 

Grandma's Catering
40. White Knight Coaches & Limos

Columbia, MO 

White Knight Coaches & Limos