31. Complete Beverage Service

Minneapolis, MN 

Complete Beverage Service
32. Indulge & Bloom

Minneapolis, MN 

Indulge & Bloom
33. Fairytale Visions

Minneapolis, MN 

Fairytale Visions
34. Amelia Ann Photo

Minneapolis, MN 

Amelia Ann Photo
35. Cheeky Monkey Studio

Rochester, MN 

Cheeky Monkey Studio
36. Pinnacle Catering

Rochester, MN 

Pinnacle Catering
37. Joel Shapira Guitarist

Saint Paul, MN 

Joel Shapira Guitarist
38. MBZ Design and Event Studio

Saint Paul, MN 

MBZ Design and Event Studio
39. ProHost Entertainment

Saint Paul, MN 

ProHost Entertainment
40. Reverend Phillipps

Minneapolis, MN 

Reverend Phillipps