61. Meg Darket Photography

Plymouth, MI 

Meg Darket Photography
62. Ann Arbor Carriage

Whitmore Lake, MI 

Ann Arbor Carriage
63. Images Photography, LLC

Flint, MI 

Images Photography, LLC
64. Bell Tower Hotel

Ann Arbor, MI 

Bell Tower Hotel
67. Wedding Cake Art & Design Center

Brighton, MI 

Wedding Cake Art & Design Center
68. Vision Photography

Pleasant Ridge, MI 

Vision Photography
70. Glass House Cafe

Ann Arbor, MI 

Glass House Cafe