21. C. Baron Photography

Houston, TX 

C. Baron Photography
22. McCarrick Photography

Houston, TX 

McCarrick Photography
23. Fotowerk Group Photography

Houston, TX 

Fotowerk Group Photography
24. Anisa Beauty Salon Parlor

Houston, TX 

Anisa Beauty Salon Parlor
25. Tim Hutchings Ministries

Missouri City, TX 

Tim Hutchings Ministries
26. DCStanley Photography

Friendswood, TX 

DCStanley Photography
27. Treebeards Catering

Houston, TX 

Treebeards Catering
28. Ruggles Green Restaurant

Houston, TX 

Ruggles Green Restaurant
29. Action Video P

Houston, TX 

Action Video P
30. Claro Obscuro Photography

Spring, TX 

Claro Obscuro Photography