1. The Wedding Man, Gregg Kits, DD

Serving New City, NY 

The Wedding Man, Gregg Kits, DD
2. Hudson Valley Heartfelt Ceremonies

Serving New City, NY 

Hudson Valley Heartfelt Ceremonies
3. Studio JLK Weddings

Serving New City, NY 

Studio JLK Weddings
4. Officiant on Call Marriage Services

Serving New City, NY 

Officiant on Call Marriage Services
6. Wedding Photography by Jakub Redziniak

Serving New City, NY 

Wedding Photography by Jakub Redziniak
7. Rev. W. Douglas Russell

Serving New City, NY 

Rev. W. Douglas Russell
8. Clay Bouquet Shop

Serving New City, NY 

Clay Bouquet Shop
9. Jason Giordano Photography

Serving New City, NY 

Jason Giordano Photography
10. A Beautiful Affair Of The Heart

Serving New City, NY 

A Beautiful Affair Of The Heart