61. Ann Arbor Carriage

Whitmore Lake, MI 

Ann Arbor Carriage
62. Silver Garden Events Center

Southfield, MI 

Silver Garden Events Center
63. Connie's Celebrations

Toledo, OH 

Connie's Celebrations
64. Bell Tower Hotel

Ann Arbor, MI 

Bell Tower Hotel
65. Inspired Image Video

Toledo, OH 

Inspired Image Video
66. Simply Scrumptious Catering

Dexter, MI 

Simply Scrumptious Catering
68. Prime Tyme Entertainment

Saline, MI 

Prime Tyme Entertainment
69. Wedding Cake Art & Design Center

Brighton, MI 

Wedding Cake Art & Design Center