72. Smoky Mountain Cakes

Gatlinburg, TN 

Smoky Mountain Cakes
73. Lakepoint Films

Johnson City, TN 

Lakepoint Films
74. Beck Mountain Corn Maze

Elizabethton, TN 

Beck Mountain Corn Maze
75. Something Borrowed Photography

Lexington, KY 

Something Borrowed Photography
76. Light House Studio

Knoxville, TN 

Light House Studio
77. Nfocus Image

Richmond, KY 

Nfocus Image
78. Tressa's Jazz & Blues Club

Asheville, NC 

Tressa's Jazz & Blues Club
79. Millennium Video Productions

Knoxville, TN 


80. Lake Terrace Trio

Knoxville, TN 

Lake Terrace Trio