72. Smoky Mountain Cakes

Gatlinburg, TN 

Smoky Mountain Cakes
73. Light House Studio

Knoxville, TN 

Light House Studio
74. Tressa's Jazz & Blues Club

Asheville, NC 

Tressa's Jazz & Blues Club
76. Millennium Video Productions

Knoxville, TN 


77. Lake Terrace Trio

Knoxville, TN 

Lake Terrace Trio
78. A Lifetime Photography

Seymour, TN 

A Lifetime Photography
79. Couture Cakes & Confections

Hixson, TN 

Couture Cakes & Confections
80. Tate House

Tate, GA 

Tate House