21. Kansas City Scottish Rite

Kansas City, MO 

Kansas City Scottish Rite
22. Billy Vanilly

Lawrence, KS 

Billy Vanilly
23. Sara's Flowers

Kansas City, KS 

Sara's Flowers
24. KCharpist

Kansas City, MO 

KCharpist
25. spyn studio

Kansas City, MO 

spyn studio
26. Michael Lauren Weddings

Kansas City, MO 

Michael Lauren Weddings
27. Encore Elite Entertainment

Kansas City, MO 

Encore Elite Entertainment
28. Salon Beyond

Kansas City, MO 

Salon Beyond
29. The Family Medallion

Kansas City, MO 

The Family Medallion