82. Smoky Mountain Cakes

Gatlinburg, TN 

Smoky Mountain Cakes
83. Light House Studio

Knoxville, TN 

Light House Studio
85. Tressa's Jazz & Blues Club

Asheville, NC 

Tressa's Jazz & Blues Club
86. Lake Terrace Trio

Knoxville, TN 

Lake Terrace Trio
87. Millennium Video Productions

Knoxville, TN 


88. A Lifetime Photography

Seymour, TN 

A Lifetime Photography
89. Couture Cakes & Confections

Hixson, TN 

Couture Cakes & Confections
90. Tate House

Tate, GA 

Tate House