61. Meg Darket Photography

Plymouth, MI 

Meg Darket Photography
62. Ann Arbor Carriage

Whitmore Lake, MI 

Ann Arbor Carriage
63. Bell Tower Hotel

Ann Arbor, MI 

Bell Tower Hotel
66. Vision Photography

Pleasant Ridge, MI 

Vision Photography
68. Glass House Cafe

Ann Arbor, MI 

Glass House Cafe
69. Fellows Creek Golf Club

Canton, MI 

Fellows Creek Golf Club
70. The Inn on Ferry Street

Detroit, MI 

The Inn on Ferry Street