11. Alec Hilliard Photography

Serving Ardmore, OK 

Alec Hilliard Photography
12. TLT Entertainment

Serving Ardmore, OK 

TLT Entertainment
13. Weddings by Tina

Serving Ardmore, OK 

Weddings by Tina
14. Sensational Ceremonies

Serving Ardmore, OK 

Sensational Ceremonies
16. Interfaith Wedding Rabbi

Frisco, TX 

Interfaith Wedding Rabbi
17. Valentina Vladi Photography

Mc Kinney, TX 

Valentina Vladi Photography
18. Kevin Paul Photography

Norman, OK 

Kevin Paul Photography
19. Hilton Southlake Town Square Hotel

Southlake, TX 

Hilton Southlake Town Square Hotel
20. Tru Identity Photography

Denton, TX 

Tru Identity Photography