1. eTuxedos

Farmington, MI 

eTuxedos
2. Grand Tuxedo

Farmington, MI 

Grand Tuxedo
3. Perry's Tuxedos Plus

Adrian, MI 

Perry's Tuxedos Plus
4. Dearborn Tuxedos

Dearborn Heights, MI 

Dearborn Tuxedos
5. The Tux Shop on Woodward

Birmingham, MI 

The Tux Shop on Woodward