1. eTuxedos

Farmington, MI 

eTuxedos
2. Grand Tuxedo

Farmington, MI 

Grand Tuxedo
3. The Tux Shop on Woodward

Birmingham, MI 

The Tux Shop on Woodward