1. Grand Tuxedo

Serving Detroit, MI 

Grand Tuxedo
2. eTuxedos

Farmington, MI 

eTuxedos
3. The Tux Shop on Woodward

Birmingham, MI 

The Tux Shop on Woodward
4. Dearborn Tuxedos

Dearborn Heights, MI 

Dearborn Tuxedos