61. Hotel ZaZa Houston

Dallas, TX 

Hotel ZaZa Houston
62. Batter Up Cake Shop

Plano, TX 

Batter Up Cake Shop
63. United Party Rental Center

Carrollton, TX 

United Party Rental Center
64. Unique Fresh Flowers

Frisco, TX 

Unique Fresh Flowers
65. Meringue Bakery

Dallas, TX 

Meringue Bakery
66. KM Henna Artistry

Little Elm, TX 

KM Henna Artistry
67. Shelley Edwards Photography

Dallas, TX 

Shelley Edwards Photography
69. Bent Tree Country Club 

Dallas, TX 

Bent Tree Country Club 
70. KJImages Photography

Dallas, TX 

KJImages Photography