51. Rev. Joy Huber

Oklahoma City, OK 

Rev. Joy Huber
52. Event Elements Rentals

Wichita, KS 

Event Elements Rentals
54. Wave Hello Photography

Oklahoma City, OK 

Wave Hello Photography
55. Box Portrait Gallery

Sapulpa, OK 

Box Portrait Gallery
56. Art's Photography

Valley Center, KS 

Art's Photography
58. Alexander Video Productions

Wichita, KS 

Alexander Video Productions
59. Kupcakz

Tulsa, OK 

Kupcakz
60. Westside Flowers

Wichita, KS 

Westside Flowers