21. Sky Limousine

Amarillo, TX 

Sky Limousine
22. Karens Kakes

Lubbock, TX 

Karens Kakes
23. Rebecca’s Silver Rose

Oklahoma City, OK 

Rebecca’s Silver Rose
24. The Hamilton Event Center

Edmond, OK 

The Hamilton Event Center
25. Rev. Joy Huber

Oklahoma City, OK 

Rev. Joy Huber
26. MMD Creations

Fort Sill, OK 

MMD Creations
27. Art Formed Photography

Oklahoma City, OK 

Art Formed Photography
28. Wave Hello Photography

Oklahoma City, OK 

Wave Hello Photography
29. Kim Buchanan Photography

Lubbock, TX 

Kim Buchanan Photography
30. With This Ring Professional Wedding Servic

Oklahoma City, OK