1. Royal Lahaina Resort

Lahaina, HI 

Royal Lahaina Resort
3. Duke's Canoe Club Kauai

Lihue, HI 

Duke's Canoe Club Kauai
4. DK Restaurants

Honolulu, HI 

DK Restaurants
7. Sunset Ranch

Haleiwa, HI 

Sunset Ranch
8. Mid Pacific Country Club

Kailua, HI 

Mid Pacific Country Club
9. The Plaza Club 

Honolulu, HI 

The Plaza Club 
10. Beach House Restaurant

Koloa, HI 

Beach House Restaurant