81. Simply Scrumptious Catering

Dexter, MI 

Simply Scrumptious Catering
82. Marry Me In Fort Wayne

Fort Wayne, IN 

Marry Me In Fort Wayne
83. The Chocolate Vault

Horton, MI 

The Chocolate Vault
84. Classic Images Photography

Ossian, IN 

Classic Images Photography
85. Prime Tyme Entertainment

Saline, MI 

Prime Tyme Entertainment
86. Photos by Dee

Jackson, MI 

Photos by Dee
87. Wedding Cake Art & Design Center

Brighton, MI 

Wedding Cake Art & Design Center
88. Perfect Color Hair and Tan

Port Clinton, OH 

Perfect Color Hair and Tan
90. Glass House Cafe

Ann Arbor, MI 

Glass House Cafe