41. Photography by Faye Sommer

Dayton, OH 

Photography by Faye Sommer
42. Prima Vista Photography

Dayton, OH 

Prima Vista Photography
43. Ben Barnes Photography

Columbus, OH 

Ben Barnes Photography
44. Kevin Lush Photography

Dayton, OH 

Kevin Lush Photography
45. McDougle Photography

Pickerington, OH 

McDougle Photography
46. Garrity Portrait Studio

Wapakoneta, OH 

Garrity Portrait Studio
47. Louden Photography

Findlay, OH 

Louden Photography
48. Columbus in Focus

Westerville, OH 

Columbus in Focus
49. Photo By: Randy De Puy

Columbus, OH 

Photo By: Randy De Puy
50. JOJO Photography and Film

Columbus, OH 

JOJO Photography and Film