31. Intimate I Do's

Rochester, MN 


32. Heaven Sent

Abbotsford, WI 


33. Reverend Benimon

Minneapolis, MN 

Reverend Benimon
34. Affordable I Do's

Minneapolis, MN 

Affordable I Do's
35. Minnesota Officiants

Minneapolis, MN 

Minnesota Officiants
36. Nontraditional Weddings Etc.

Claremont, MN 


37. IdoIdos

Winona, MN 

IdoIdos
38. A Breath of New Life Wedding Ceremonies

Minneapolis, MN 

A Breath of New Life Wedding Ceremonies
39. Minnesota Life Celebrations, LLC

Rochester, MN 

Minnesota Life Celebrations, LLC
40. Lisas Weddings

Dubuque, IA 

Lisas Weddings