32. Intimate I Do's

Rochester, MN 


33. Heaven Sent

Abbotsford, WI 


34. Reverend Benimon

Minneapolis, MN 

Reverend Benimon
35. Affordable I Do's

Minneapolis, MN 

Affordable I Do's
36. Minnesota Officiants

Minneapolis, MN 

Minnesota Officiants
37. Nontraditional Weddings Etc.

Claremont, MN 


38. IdoIdos

Winona, MN 

IdoIdos
39. A Breath of New Life Wedding Ceremonies

Minneapolis, MN 

A Breath of New Life Wedding Ceremonies
40. Minnesota Life Celebrations, LLC

Rochester, MN 

Minnesota Life Celebrations, LLC