31. Heaven Sent

Abbotsford, WI 


32. Reverend Benimon

Minneapolis, MN 

Reverend Benimon
33. Affordable I Do's

Minneapolis, MN 

Affordable I Do's
34. Words From Warren

Minneapolis, MN 

Words From Warren
35. Minnesota Officiants

Minneapolis, MN 

Minnesota Officiants
36. Nontraditional Weddings Etc.

Claremont, MN 


37. IdoIdos

Winona, MN 

IdoIdos
39. Minnesota Life Celebrations, LLC

Rochester, MN 

Minnesota Life Celebrations, LLC
40. Lisas Weddings

Dubuque, IA 

Lisas Weddings