3. Mia’s Bridal & Tailoring

Olathe, KS 

Mia’s Bridal & Tailoring
4. J.Lynn Bridal

Lawrence, KS 

J.Lynn Bridal
5. Abilene Bridal & Formalwear

Abilene, KS 

Abilene Bridal & Formalwear
6. Weisner's Bridal Boutique

Manhattan, KS 

Weisner's Bridal Boutique
7. Celebrations of the Heart

Manhattan, KS 

Celebrations of the Heart
8. Kari's Bridal Boutique

Emporia, KS 

Kari's Bridal Boutique
10. Blush Bridal Boutique

Lincoln, NE 

Blush Bridal Boutique