72. Enjoy The View Photography

Clio, MI 

Enjoy The View Photography
73. Wedding Cake Art & Design Center

Brighton, MI 

Wedding Cake Art & Design Center
74. J & D Photography

Bridgeport, MI 


76. Apple Mountain

Freeland, MI 

Apple Mountain
77. Vision Photography

Pleasant Ridge, MI 

Vision Photography
78. SeeSaw Studios

Lapeer, MI 

SeeSaw Studios
79. Amber Lights Photography

Milford, MI 

Amber Lights Photography
80. The Double Exposure

Rochester, MI 

The Double Exposure