1. New Sound Entertainment

Arnold, MO 


2. 21st Century DJ Services

Decatur, IL 

21st Century DJ Services
4. TKO DJs

Saint Louis, MO 

TKO DJs
5. Music To Go Disc Jockeys

Saint Louis, MO 

Music To Go Disc Jockeys
6. A.C. Music

Springfield, IL 

A.C. Music
7. CJ's Disc Jockey Service

Imperial, MO 

CJ's Disc Jockey Service
8. Double A Entertainment

Valley Park, MO 


9. Big Kat Sound & Event Services

Saint Louis, MO 

Big Kat Sound & Event Services
10. Spectrum Sound

Evansville, IN 

Spectrum Sound