1. Elegant Sounds String Trio

Austin, TX 


2. Sharon "at the Piano"

San Antonio, TX 

Sharon
3. StringMusic

San Antonio, TX 

StringMusic
4. Adam Bell - Baritone/Tenor Vocalist

New Braunfels, TX 

Adam Bell - Baritone/Tenor Vocalist
5. Anima Strings

San Marcos, TX 

Anima Strings
6. Barton Strings

Austin, TX 

Barton Strings