1. Four Voices String Quartet

Minneapolis, MN 

Four Voices String Quartet
2. Joel Shapira Guitarist

Saint Paul, MN 

Joel Shapira Guitarist
3. Diane Martinson Wedding Singer, Inc.

Minneapolis, MN 

Diane Martinson Wedding Singer, Inc.
4. Café Mélange Music

Saint Paul, MN 

Café Mélange Music
5. Pianist for Parties

Minneapolis, MN 

Pianist for Parties
6. Joy of Music

Saint Paul, MN 

Joy of Music
8. Elizabeth Munch, Harpist

Minneapolis, MN 

Elizabeth Munch, Harpist
9. Baroque Trio

Saint Paul, MN 

Baroque Trio
10. The Music In Your Head

Minneapolis, MN 

The Music In Your Head
1 2