21. Militello's Bakery

Utica, MI 

Militello's Bakery
22. The Cakery

Ann Arbor, MI 

The Cakery
23. Elite Sweets

Livonia, MI 

Elite Sweets
25. Luv4pastries

Royal Oak, MI 

Luv4pastries
26. Home Bakery

Rochester, MI 

Home Bakery